பிறவியில் பார்வை இழந்தோரும்,
பிறந்த பின் பார்வை இழந்தோரும்,
கண்ணாடி அணிந்தோரும்
தெளிவான பார்வை பெறலாம்


ஆதார நபர்கள்

பிறவி சந்தோசம் இழக்க, வைத்தியம் மறுபிறவி கொடுக்க,
உயிரும் உடலும் உணர்வும் உற்சாகம் கொள்ளும் வைத்தியம் இது.
“முடியாது, இல்லை, கிடையாது, அவ்வளவுதான்” இந்த மருத்துவ வார்த்தைகள் உடைக்கப்படுகிறது இந்த இனிய தளத்தில்!

கண் ஒளி வைத்தியம்

⁕ விதி மாற்றும் வைத்தியம் சித்தர் வைத்தியம்.
⁕கண்கள் மனித பிறவியின் கவிதை.
⁕ அழகிய கண்கள் அரியணை அசைக்க அசங்கிய கண்கள் அவதாரம் இழக்கிறது.
⁕ கண்களின் சிகிச்சையில் கண்ணாடி சந்தை கரகாட்டம் ஆடி நன்கு கல்லா கட்டுகிறது.
⁕ காசு, பணம், துட்டு மழைதான் போங்கள்.

⁕நாங்கள் இங்கே கண்களின் எல்லாவித குறைகளையும் நீக்கி, கண்களை சரிசெய்து உங்களை மறுபிறவி பெற செய்து இழந்த வாழ்வை சந்தோசத்தை பெற வைத்து உங்களை அரியணை ஏற்றுகிறோம்.
⁕ கண்களின் மேல் தடவப்படும் ஒரு வகை சித்தர் மருந்து.
⁕ மூன்று மணி நேரங்களில் கண்களில் ஒரு மாற்றம் உருவாக்குகிறது.
⁕ வாரம் ஒரு முறை மட்டுமே மருந்துகள் தடவப்படுகிறது.
⁕ குறைந்த பட்சம் 10 வாரங்களில் தெளிவான மாற்றம் உணர இயலுகிறது.
⁕ கண் கண்ணாடி அச்சம் கொண்டு கடை மறக்கும் நிலை உருவாக வழி உள்ளது.
⁕ எல்லாவித, எல்லா வயது பார்வை குறைகளும் நீங்கி, நீங்கள் அழகிய கண்களை அறுவை சிகிச்சை இன்றி பெற்று, மறு பிறவி பெற்று ராஜ பார்வை பார்க்க சித்தர் வைத்தியம் சிறப்பு செய்கிறது.
⁕ கண் பார்வை சரி செய்யபட்டுள்ள ஆதாரம் காண தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.
இதுவே சித்தர் வைத்தியம் என்ற எங்களின் மறு பிறவி வைத்தியம்.
⁕ உங்களின் பிற சந்தேகம் தீரவும் அழையுங்கள்!story
story

விதியும் - சித்த வைத்தியமும்

⁕ இவ்வுலகில் ஒவ்வொரு பிறவியும் விதியால் இயக்க படுகிறது.
⁕ எழுவதும், நிற்பதும், நடப்பதும், கடப்பதும், கலைவதும், கலைப்பதும் விதியின் செயல்தான்.
⁕ விதி ஒவ்வொரு பிறவியையும் பல வகையில் அழிக்கிறது.
⁕ சித்தர் வைத்தியம் விதி வெல்ல வழி செய்ய, விதி சித்தர் வைத்தியம் அழிய வழி செய்து, பிறவிகள் அழ, அழிய வழி செய்து உள்ளதால் சித்தர் வைத்தியம் செய்தால் கிட்னி கெடும் என்று சக உறவின் நாக்கு மாற்றி பேச, மறைத்து பேச, மறுத்து பேச பரப்புரை நிகழ்வில் சக உறவுகள், சக உறவால் விதி வெற்றி பெறுவதால் உடல் உணர்வு நீங்கி மரணம் நிகழ்கிறது.
⁕ சித்தர் வைத்தியம் மரணம் வெல்லும் வைத்தியம்.
⁕ விவரம் பெற தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

story

தலை முடி வளர்க்கும் தைலம்

⁕ இந்த தைலம் எல்லா வயது க்கும் ஏற்றது.
⁕முடி வளர்ச்சியில் ஒரு சாதகமான பலனை குறுகிய நாட்களில் உணர இயலும்

story

மூட்டு வலி

⁕ ஒவ்வொரு மனிதனும் இப்போது மூட்டு வலியால் முண்டி முண்டி நடக்கிறார்.
⁕பல வகை பொருட்கள் இந்த மூட்டுவலி தீர சந்தையில் விளையாட, மூட்டு வலி நீக்கி எந்த சந்தை பொருளும் மனிதனுக்கு நடனம் ஆடும் வழியை (சந்தோசத்தை ) வழங்கவில்லை.
⁕இங்கே எங்களால் வழங்கப்படும் இந்த தைலம் முழு நிவாரணம் வழங்கி, சந்தோசம் வழங்கி, உங்களை நடமாடும் நிலை உருவாக்கி நடனம் ஆடும் நிலை கொடுக்க, நீங்கள் வலி நீக்கி வாழ்வு, மறு பிறவி பெறும் நிலை கிடைக்கிறது.
⁕உலகின் எந்த பகுதிக்கும் அனுப்பபடுகிறது.
⁕ தைலம், ஜெல் என இரு வகையில் கிடைக்கிறது.